Samsung Business Center Haaglanden

“Terug naar de basis en een reality check voor iedereen. Het is een kunst om goede afspraken te maken”.

Stanley Lalu, directeur bij Samsung Business Center Haaglanden

Hoe bent u terecht gekomen bij Verkoop Academie Nederland?

Via een goede bekende.

Met welke doelstelling(en) heeft u uw werknemers aangemeld bij een training bij Verkoop Academie Nederland?

Een hogere hit-rate; telefonisch afspraken maken.

Hoe vonden uw werknemers de eendaagse training?

Leerzaam. Een aantal onderdelen kende ze al vanuit de praktijk, maar ze hebben ook nieuwe technieken geleerd.

Wat heeft u gedaan met de feedback van de trainer, was deze waardevol?

De feedback heb ik onze medewerkers voorgespiegeld en op basis daarvan een actieplan opgesteld. Deze feedback was en is waardevol.

Hoe ziet u dat terug in de praktijk? Gebruiken ze wat ze geleerd hebben in de praktijk? Zo ja, welke dingen?

Ja, met name de productiviteit per uur en het nakomen van afspraken.Terugbellen op het moment dat je afspreekt.

Zijn de gestelde doelstellingen behaald?

In zekere zin wel. Niet alles wordt toegepast, maar een opfris cursus is altijd goed.

In welke branche bent u werkzaam en hoe was de training hierop aangepast?

ICT branche. De accountmanagers maken zelf de afspraken.

Kunt u aangeven welke veranderingen (of juist niet) de training teweeg heeft gebracht binnen uw organisatie en de eventuele concrete resultaten hiervan?

Terug naar de basis en een reality check voor iedereen. Het is een kunst om goede afspraken te maken.

Zou u in de toekomst overwegen om weer zo’n training af te nemen?

Ja, al zou het alleen maar zijn als een soort opfris cursus.

We zijn blij en trots op de feedback van onze klanten. Wil jij ook feedback geven of wil je meer informatie over onze trainingen? Neem dan contact met ons op!

Klaar voor de start?