MBC

” Het bieden van handvatten” is gerealiseerd.

Floris van Amerongen, Marketing & Product Manager bij MBC Telecom/Consultancy.

Hoe ben jij terecht gekomen bij Verkoop Academie Nederland?

Verkoop Academie Nederland is onderdeel van onze huisleverancier Binnen Verkoop Ondersteuning. Daar wij zelf nog een aantal “telefonische medewerkers” hebben was het voor de hand liggend om deze door VAN te laten trainen.

Met welke doelstelling(en) heb je je werknemers aangemeld bij een training bij Verkoop Academie Nederland?

De doelstelling voor onze telefonische medewerkers was het kwalitatief verbeteren van de gesprekken die er gevoerd worden. Dit kunnen allerlei gesprekken zijn. Deze medewerkers representeren MBC en hebben een zeer belangrijke rol als visitekaartje van ons naar onze klanten en potentiele klanten.

Hoe vonden je werknemers de tweedaagse training?

Onze medewerkers hebben de training als zeer nuttig, leerzaam en gezellig ervaren. Voor iedere medewerker, jong of oud, is een training en bewustwording van gedrag enorm belangrijk. Door deze bewustwording hebben onze medewerkers handvatten toegereikt gekregen om hun werk efficiënter te verrichten.

Wat heb je gedaan met de feedback van de trainer, was deze waardevol?

De feedback van de trainer hebben wij gebruikt in de evaluatiegesprekken met de medewerkers. Tenslotte is er een extern vakkundig advies over het wel- en wee van de medewerkers en het prestatieniveau. Deze gespreksverslagen vormen nu de basis in persoonlijke ontwikkelingsgesprekken en voortgangsgesprekken die wekelijks en maandelijks plaatsvinden.

Hoe zie je dat terug in de praktijk? Gebruiken ze wat ze geleerd hebben in de praktijk? Zo ja, welke dingen?

De belangrijkste handvatten worden dagelijks gebruikt. Een voorbeeld; een van onze medewerkers wachtte veelal niet tot een vraag werd beantwoord. De trainer heeft “één vraag, één antwoord” erin gekregen en dit zorgt voor veel rustigere gesprekken en kwalitatief betere gesprekken.

Zijn de gestelde doelstellingen behaald?

Jazeker. De belangrijkste doelstelling “het bieden van handvatten” is gerealiseerd. Voor iedere medewerker is de kracht van herhaling aanwezig. Dat heeft de trainer op een zeer positieve manier in gekregen door de medewerkers bewust te maken van hen valkuilen.

In welke branche ben je werkzaam en hoe was de training hierop aangepast?

Wij zijn actief in de telecombranche en de gesprekken zijn hierop afgestemd. Door de activiteiten van Binnen Verkoop Ondersteuning was de trainer uitermate goed in staat onze medewerkers met praktijkvoorbeelden te trainen.

Kan je aangeven welke veranderingen (of juist niet) de training teweeg heeft gebracht binnen je organisatie en de eventuele concrete resultaten hiervan?

Onze medewerkers zijn zichzelf bewuster van gesprekstechnieken en hoe om te gaan met bezwaren. Deze handvatten resulteren uiteindelijk in betere gesprekken, en veelal dus in een hogere conversie.

Zou je in de toekomst overwegen om weer zo’n training af te nemen?

Jazeker, we willen onze medewerkers periodiek laten trainen en dan is VAN de aangewezen partij om ons hierin te ondersteunen.

Tot slot, zijn er nog punten of feedback (positief dan wel niet) die jij, als klant voor de trainingen, aan ons mee wilt geven?

Nee

 

We zijn blij en trots op de feedback van onze klanten. Wil jij ook feedback geven of wil je meer informatie over onze trainingen? Neem dan contact met ons op!

Klaar voor de start?